Panduan Menyediakan Profil Syarikat

Setiap perniagaan samada milikan tunggal, perkongsian dan sendirian berhad perlu ada profil syarikat. Profil syarikat ini boleh jadi dalam pelbagai bentuk. Tapi yang kebiasaannya profil syarikat dibuat seperti buku yang ‘binding’ dengan comb binding. Apa itu Profil Syarikat? Profil syarikat merupakan sebuah dokumen yang mengandungi maklumat-maklumat penting bagi sesebuah perniagaan dan syarikat. Kelebihan memiliki profil […]